FEVZİ GÜL’ün Samsun Gözetmen Kurulu’nun sosyal medya hesaplarından yapılan sevke konu açıklamalar nedeniyle TOSFED Disiplin Talimatı Madde 9/2 uyarınca 2.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına ve Sevke konu eylemlerden, TOSFED Gözetmen Talimatı’nın 18 (b) Maddesi’nin ihlali, TOSFED Gözetmen Talimatı’nın 18 (f) Maddesi’nin ihlali, TOSFED Gözetmen Talimatı’nın 10 (e) Maddesi’nin ihlali ve TOSFED Gözetmen Talimatı’nın 10 (i) Maddesi’nin ihlali nedeniyle Samsun İl Gözetmen Kurulu Başkanlığı görevinden alınmasına karar verilmiştir.
YALÇIN DAĞLAROĞLU’nun Madde 9/2 (Sportmenliğe Aykırı Davranışlar) uyarınca 2.500.- TL para cezası ile cezalandırılmasına ve 7 ay hak mahrumiyetine karar verilmiştir.
a) İLAYDA HANCI KORKUT’un Madde 9/2 (Sportmenliğe Aykırı Davranışlar) uyarınca 1.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına.
b) YASEMİN BİBER TOKER’in Madde 9/2 (Sportmenliğe Aykırı Davranışlar) uyarınca 1.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
HARUN TAŞTAN’ın Madde 9/2 (Sportmenliğe Aykırı Davranışlar) uyarınca 1.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
ENGİN KAYA’nın Madde 9/2 (Sportmenliğe Aykırı Davranışlar) uyarınca 2.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına ve 9 ay hak mahrumiyeti verilmesine karar verilmiştir.