1. Dernek Nasıl Kurulur? Bakınız
 2. Kulüp Nasıl Olunur?
  1. İlk olarak aranan şart yukarıda detaylı olarak belirtildiği şekilde dernek olarak kurulmuş olmaktır.
  2. Daha sonra, kulüp olmak isteyen dernekler, onaylı tüzükleri ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne müracaat etmektedirler.
  3. İl Müdürlüğü tarafından derneğin Genel Müdürlüğe kaydının gerçekleştirilmesinin ve Spor Kulübü sıfatının kazanılmasının ardından, onaylı kulüp tüzüğü, kulüp tescil ve bilgi güncelleme formu, derneğin yapmış olduğu genel kurul sonuç bildirgesi, idari ve yönetim şemaları, il müdürlüğü tarafından verilmiş olan onaylı kulüp bilgi formu, 2 yıllık çalışma planı ve hedefleri, detaylı faaliyet planı ile birlikte hazırlanan dosya onay için Federasyona gönderilmektedir.
  4. Kulüp başvurusu, Federasyon Yönetim Kurulunda görüşülerek kulüp tescil edilir. Bknz kulüp tescil talimatnamesi
 3. Nasıl Organizatör Kulüp olunur?
  1. Tüm Kulüpler otomobil sporları ile ilgili organizasyon yapabilmek için Federasyondan Organizatör lisansını almak durumundadırlar. Organizatör lisans bedelleri sezon başında ilan edilmektedir. Lisans ile birlikte Organizatör El Kitabı ve TOSFED Kurallar Kitabı ilgili kulübe gönderilmektedir.
  2. TOSFED tarafından organize edilen eğitim seminerlerine katılmaları için davet yapılmakta ve gerekli bilgiler paylaşılmaktadır.
  3. Yeni kurulan ve TOSFED’e tescil işlemlerini tamamlayan organizatör kulüp ilk sene yalnızca mahalli yarışmalar organize edebilmektedir. Ancak ulusal şampiyonada bir sonraki sene organize edilmek üzere herhangi bir yarışı ulusala aday yarış olarak düzenleyebilmektedir.
  4. Tescil işlemleri tamamlandıktan sonra 1 yıl süre ile organizasyon yapmayan kulüplerin organizatör belgeleri askıya alınmakta ve geçerli mazeretleri olmaması halinde kulüp tescilleri iptal edilmektedir. Bu durum GSGM’ye yazılı olarak bildirilir.