Üst düzey resmi görevli kimdir?

Üst Düzey Resmi Görevliler; TOSFED Gözlemcisi, TOSFED Medya Delegesi, TOSFED Teknik Kontrol Delegesi, Yarışma Direktörü, Spor Komiseri, Teknik Kontrol Sorumlusu’dur. Bu görevliler, yarış yönetiminin en üst kademesini oluşturur ve yarışmanın güvenli, adil ve tarafsız bir şekilde yapılabilmesi için gereken kararları alır ve uygulmaları yapar.

Üst Düzey Resmi Görevlilerinin listesi Federasyonun Spor Kurulu tarafından Yönetim kurulunun onayıyla her faaliyet yılının başında ilan edilir, sezon içindeki değişiklikler de resmi web sayfasında yayınlar.

Üst düzey resmi görevli olabilmek için gereken şartlar

Aşağıdaki şartlar aranır

  • En az lise mezunu olmak
  • 23 yaşından küçük olmamak
  • Otomobil sporlarında bilinen bir geçmişi olmak
  • Uluslar arası otomobil federasyonunun üst düzey yönetici olarak tanıdığı ve görevlendirdiği kişilerden olmak
  • Düzenlenen seminerlere katılmak
  • Faal sporcu olmamak

Üst Düzey Resmi Görevlilerinin Kademe ve Derecelendirmesi

Üst Düzey Resmi Görevlilerinini kademe ve derecelendirmeleri aşağıda belirtilmiştir.

  • C kategori
  • B kategori
  • A kategori

C Kategori

Üst Düzey Resmi Görevli olabilme şartlarını taşıyan adaylar, Federasyon Eğitim Kurulu tarafından açılan Temel Üst Düzey Resmi Görevli seminerlerine katılırlar. Seminer neticesinde Eğitim Kurulu ve Spor Kurulunca uygun görülen adaylar a Branşlarına göre C Kategori Üst Düzey Resmi Görevli lisansı verilir. Yalnız Mahalli yarışmalarda görevlendirilirler.

B Kategori

C kategorisinde üst düzey Resmi Görevli olarak en az iki yıl görev yapan kişileri, Federasyon Eğitim seminerlerine katılır , Eğitim Kurulu ve Spor Kurulunca uygun görülen Üst Düzey Resmi Görevli B kategori lisansı alır. B kategori Görevli mahalli yarışmalarda ve ulusal karting, ulusal otokros, ulusal tırmanma, ulusal off-road, ulusal klasik oto, ulusal rallikros ve ulusal drag yarışmalarında görev yapar.

A Kategori

B kategorisinde en az iki yıl görev yapan Üst Düzet Resmi Görevli, Federasyon Eğitim seminerlerine katılır ,Eğitim Kurulu ve Spor Kurulunca uygun görülürse A kategori Görevli lisansı alır. A kategori Görevli mahalli, ulusal ve uluslar arası yarışmaların tamamında görev yapar.

Üst düzey resmi görevlilerin görevlendirilmesi

Federasyon onayıyla yapılan yarışmalarda, Üst düzey resmi görevliler, Spor Kurulu tarafından kategorilerine uygun olarak atanır. Üst düzey resmi görevlilerin yarışma mahalline transferi, konaklama ve yemek giderleri organizatör kulüp tarafından, Federasyonun tespit edeceği esaslara göre ödenir.