TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU

Duyuru 2023/02

14 Şubat 2023

 Duyuru 2023/02 Yayınlanma Tarihi: 14.02.2023
Tüm Kulüplerimiz Dikkatine,

Sayfa Sayısı: 2
Ekler:5

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında hazırlanan  ‘Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği’ (YÖNETMELİK) 08/07/2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında, tüm spor kulüplerinin tescil ve yönetim işlemleri, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza devredilmiştir.

Söz konusu bu YÖNETMELİK’E göre, Federasyonumuzda tescilli olan mevcut tüm kulüplerimizin, en geç 31/03/2023 tarihine kadar, dernek statüsünden spor kulübü statüsüne geçiş işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Bu konuya ilişkin Federasyonumuza tescilli kulüplerimizin iş ve işlemlerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimizin belirtmiş olduğu şekilde aşağıda yer alan konu başlıklarına göre yürütmeleri gerekmektedir.

DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇEN KULÜPLER İÇİN;

Karar Defterinde

 • Yönetim Kurulu kararıyla olağan üstü genel kurul kararı alınacak.
 • 7405 sayılı kanuna uygun olarak tüzük değişikliği kararı alınacak.
 1. Dilekçe
 2. Spor Kulübü Tüzük Örneği – Mevcut yönetimden en az 5 kişinin her sayfayı imzaladığı 2 adet – Tüzük son sayfasına logo eklenmiş olmalıdır.
 3. Olağan Üstü Genel Kurul Divan Tutanağı
 4. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname – 1 kişi yeterli olacaktır
 5. Logo örneği – A4 Basılı – 2 adet – Renkli
 6. Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.) (Belediyeden Kulüp Merkezinin Adresi İle İlgili Numarataj Servisinden UAVT kodu belgesi)
 7. Karar Defterinde Alınan Kararın Fotokopisi
 8. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi
 9. Yazışma ve Tebligat Yetkilileri Formu (Karar defterinde karar alınmalı ve Kararın fotokopisi olmalıdır)
 10. Olağanüstü genel kurulda yönetim ya da denetim kurulunda değişikliğe giden kulüpler yeni yöneticilerin Adli Sicil Kaydı Belgeleri ve Spor Ceza Bilgi Formunu temin etmelidir (E- Devlet’ten alınabilir)

Ayrıca kulüp isim değişikliği yapmak isteyen kulüplerin karar defterinde de isim değişikliğine yönelik karar almaları ve divan tutanağına da yazdırmaları gerekmektedir.

Kulüp isim değişikliği yapanların bu evraklara ek olarak eski tüzüklerinin ilk ve son sayfasından birer kopya getirmeleri gerekmektedir.

Yönetim Kurulu ya da Denetim Kurulu üyelerinde değişiklik yapmayacak spor kulüpleri, yaptıkları olağanüstü genel kurullarında seçim yapmak zorunda değillerdir. Sadece tüzük değişikliği kararı alarak olağanüstü genel kurullarını gerçekleştirebilirler.

Spor kulübünde kısa isim kullanmak isteyen spor kulüplerinin kısa adlarını tüzükte Madde 1’de yazmaları gerekmektedir.

Bu iş ve işlemlerin zamanında tamamlanmaması halinde, ilgili kulübün T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde tescilinin dondurulması ve devamında tescilin düşürülmesi söz konusu olabileceğinden, konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle ve ivedilikle rica ederiz.

Gereği için bilgilerinizi rica ederiz.

 

                                                                                                                          Serhan ACAR
 TOSFED Genel Sekreteri