TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU

Duyuru 2023/01

12 Ocak 2023

                                                                                                                                           11.01.2023

2023 YILI HİZMET PASAPORTU BAŞVURU ŞARTLARI
DUYURU

Bilindiği üzere hizmet pasaportu uygulaması, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altındaki diğer spor branşlarında sadece milli sporcular ve milli takım kafilelerinin ülkemizi temsilen katılacakları uluslararası organizasyon seyahatlerinde kolaylık sağlanması için kullanılmaktadır. Federasyonumuz ise bu uygulamayı özellikle pandemi döneminde yurtdışında yarışan sporcularımız ve takımlarımıza kolaylık sağlanmasına yönelik bir bakış açısıyla değerlendirmiştir.

Hizmet pasaportu verilen tüm kişiler sportif organizasyonlarda ülkemizi temsil etmek için devletimiz adına görevlendirilmekte olup; bu bağlamda Federasyon olarak hizmet pasaportu verdiğimiz tüm kişilerin hem devletimiz hem diğer ülke devletleri nezdinde tüm sorumluluklarını üzerimize almaktayız.

2023 sezonundan itibaren hizmet pasaportu uygulamasında kısıtlamaya gidilmesi, hizmet pasaportu verilecek kişilerin sayısının ciddi oranda azaltılması ve hizmet pasaportu verilme şartlarının gözden geçirilmesi zaruri hale gelmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI

2023 sezonundan itibaren hizmet pasaportu için başvuru yapılması ve bu başvuruların değerlendirilmesi hususlarında aşağıdaki kriterlere göre hareket edilecektir:

 1. Öncelikle Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) yarış takviminde yer alan ve/veya Federasyonumuz tarafından uygun görülen şampiyona, kupa ya da serileri sezon boyunca eksiksiz olarak takip edeceğini ve tüm yarışlara katılım sağlayacağını yazılı olarak taahhüt eden sporcularımızın başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Yani sadece tek bir veya birkaç yarışa, sportif teste, eğitime veya toplantıya katılım sağlanması   için yapılacak hizmet pasaportu başvuruları işleme alınmayacaktır. Ayrıca sporcularımızın bir seri, şampiyona veya kupa takip edeceğini taahhüt etmesine rağmen bu taahhüdü yerine getirmediği tespit edilen sporcuların, daha sonradan yapacakları yeni başvurular değerlendirilmeyecektir.

 1. Hizmet pasaportu başvurularının en geç, takip edilecek yarışma takviminin ilk yarışına üç hafta kala yapılması gerekmektedir. Bu tarihten daha geç yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
 2. Sporcu veya Takımların başvuru yapmadan önce, ilgili sezona ve katılım sağlayacakları branşa yönelik uluslararası lisansa sahip olması gerekmektedir.
 3. Noter onaylı Taahhütnamenin Federasyonumuza iletilmesi gerekmektedir. (Sezon boyunca takip edilecek şampiyona takvimi ve pasaportun her organizasyon öncesinde Federasyondan teslim alıp organizasyon bitiminde Federasyona teslim edileceğine dair teminat – EK-1)
 4. Başvuru sahibinin, Adli Sicil Kayıt Belgesini de Federasyonumuza sunması gerekmektedir ve adli sicil kaydının olmaması şartı aranmaktadır.
 5. Lisanslı takımların yetkili ve çalışanlarına pasaport verilebilmesi için bu kişilerin, ilgili takımda (şirkette) en az bir yıl bordrolu olarak çalıştığına dair resmi bir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
 6. Ülkemizi Karting branşında yurtdışında temsil edecek ve bu duyurudaki şartları sağlayan 18 yaşın altındaki sporcularımız için en fazla iki refakatçiye (Ebeveynler ve/veya 1 eğitmen) hizmet pasaportu verilebilecektir.
 7. Diğer tüm branşlardaki takım ve sporcular için hizmet pasaportunu kullanacak her bir yarışmacı başına en fazla iki takım çalışanına hizmet pasaportu verilebilir. Bu takım çalışanlarının 6. madde başta olmak üzere bu duyurudaki tüm şartları sağlaması zorunludur.

KULLANIM ŞARTLARI

 1. Pasaportlar teslim alındıktan sonra pasaport görüntüleri Federasyona e-mail olarak iletilmelidir.
 2. Hizmet pasaportları Federasyona taahhüt edilen yarışma takvimindeki organizasyonlar ve bu organizasyonların yapıldığı ülkeler haricinde hiçbir şekilde başka yarışmalara ve/veya şahsi seyahatlere katılmak için kullanılamaz.
 3. Başvuruda taahhüt edilen yarışma takvimindeki yarışmaların tarihleri arasında 2(iki) haftadan daha fazla aralık olan her yarış sonrasında, Ülkemize dönüşten en geç iki gün sonra hizmet pasaportları muhafaza edilmesi için Federasyona teslim edilecektir. Bu durumda hizmet pasaportları bir sonraki yarış seyahatinden 3(üç) iş günü öncesinden itibaren Federasyondan teslim alınabilir. Aksi takdirde; pasaportunu Federasyona iade etmeyen sporcu ve görevlilerin hizmet pasaportları kullanıma kapatılacaktır.
 4. Hizmet Pasaportu ile yurtdışına çıkış yapacak spor kafilelerinin bilgileri T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığımız dışında, T.C. Dışişleri Bakanlığımıza da bildirilmekte olduğundan yurtdışı çıkışına en geç bir hafta kala seyahate dair detayların EK-2‘de yer alan forma işlenerek Federasyona bildirilmesi gerekmektedir. Aksi durumda yurtdışına çıkış esnasında sorunlar yaşanabileceğinin altını çizmek isteriz.
 5. Takımlar adına sporcu ve görevlilere verilen hizmet pasaportları takım sorumluluğu altında olduğundan, pasaportun kullanımı ve iade sürecindeki tüm sorumluluk ve yükümlülükleri ilgili takımın yerine getirmesi gerekmektedir.
 6. Hizmet pasaportu verilen kişilerin bir sene içerisindeki yurtdışındaki kalış süreleri toplamda 90 günü aşmamalıdır; bir sene içerisinde bu süreyi aşan sporcular için hizmet pasaportu yenilemesi yapılamayacaktır.
 7. Başvuru dilekçelerinde belirtilen organizasyonlara geçerli bir sebep olmaksızın katılmayan, öngörülen sürede pasaportu Federasyona iade etmeyen, bu duyuruda bahsedilen prosedürlere uymayan sporcular hakkında Türkiye Otomobil Sporları Federayonu Disiplin Talimatı’na göre işlem yapılabileceğini ve ilgili kişilerin süresiz olarak hizmet pasaportu uygulamasının dışında tutulacağını bildiririz.

Yapılacak başvurular ve pasaport kullanımları bu duyuru kapsamında değerlendirilecek olup, pasaport tanzim edilmesine dair nihai karar TOSFED Yönetimi ve Federasyon Başkanı tarafından verilecektir.

 

EK-1:Hizmet Pasaportu Başvuru Taahhütnamesi

EK-2:T.C. Dışişleri Bakanlığı Bilgi Formu