TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU

Duyuru 2024/02

5 Şubat 2024

 Duyuru 2024/02 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2024
Tüm Kulüplerimizin Dikkatine,

Sayfa Sayısı: 1
Ekler: 0

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında hazırlanan  ‘Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği’ (YÖNETMELİK) 08/07/2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında, tüm spor kulüplerinin tescil ve yönetim işlemleri, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza devredilmiştir.

Bu kapsamda, ilgili spor kulüplerinin tüzüklerinde de bir takım düzenlemeler yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

İlgili mevzuat hükümlerine göre, spor kulüplerine tüzük tadillerini gerçekleştirmeleri için ilk olarak 26.10.2022 tarihine kadar süre verilmişti. Sonrasında bu süre uzatılarak, son süre 26.04.2023 olarak belirlenmişti.

Bir çok spor kulübünün işlemlerini tamamlayamaması dolayısıyla T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı teklifiyle bu sürenin de 26.10.2023 tarihine kadar yeniden uzatılmasına yönelik bir kanun düzenlemesi yapılmıştı.

Federasyonumuz tarafından, tescilli tüm spor kulüplerimize 26.10.2023 tarihine kadar, tüzük tadili başta olmak üzere ilgili yasal uyumluluk prosedürlerini yerine getirilmelerine yönelik bilgilendirme yapılmıştı.

Ancak T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, çok fazla spor kulübünün bu uyumluluk süreçlerini henüz tamamlayamamış olduklarının tespiti üzerine yeni bir yasal düzenleme yapılmıştır.

02.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 31.maddesine göre:

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) Spor kulüpleri ve üst kuruluşlar, 26/10/2024 tarihine kadar tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmekle yükümlüdür. Belirtilen süre içerisinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanuna uygun hale getirmeyen spor kulüpleri ve üst kuruluşların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir

Söz konusu bu YÖNETMELİK’E göre, Federasyonumuzda tescilli olan mevcut tüm kulüplerimizin, en geç 26/10/2024 tarihine kadar, dernek statüsünden spor kulübü statüsüne geçiş işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Bu iş ve işlemlerin zamanında tamamlanmaması halinde, ilgili kulübün T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde tescilinin dondurulması ve devamında tescilin düşürülmesi söz konusu olabileceğinden, konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle ve ivedilikle rica ederiz.

Gereği için bilgilerinizi rica ederiz.

Serhan ACAR
TOSFED Genel Sekreteri