TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU

Duyuru 2023/03

20 Mart 2023

 Duyuru 2023/03 Yayınlanma Tarihi: 20.03.2023
Tüm Sporcularımız ve Takımlarımızın Dikkatine,

Ekler: 2

2023 YILI HİZMET PASAPORTU BAŞVURU ŞARTLARI

Federasyonumuz tarafından 12 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan 2023/01 sayılı ve ‘2023 YILI HİZMET PASAPORTU BAŞVURU ŞARTLARI’ konulu duyurunun ardından, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen direktif üzerine, ‘Hizmet Pasaportu Uygulamasında’, işbu duyurunun yayınlanma tarihinden itibaren aşağıdaki şartlar dahilinde güncelleme yapılması, zorunlu hale gelmiştir:

Hizmet pasaportunun kapsamı, sadece başvuru şartlarında belirtilen ve FIA veya CIK-FIA organizasyonu ya da onayı ile düzenlenen uluslararası yarışmalara katılan uluslararası lisanslı sporculara pasaport verilebilecek şekilde güncellenmiştir.

Buna göre, sporcularla birlikte hareket etseler dahi artık takım yetkilisi / mekaniker / eğitmen / veli vb. kişilere Federasyonumuz tarafından hizmet pasaportu verilemeyecektir.

2023 sezonu için, bugüne kadar verilmiş olan hizmet pasaportları, geçerlilik sürelerinin bitiminin ardından yenilenmeyecektir. Sadece, bu duyuruda belirtilen şartları sağlayan lisanslı sporcularımızın başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

12 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan 2023/01 sayılı Duyuru, yürürlükten kaldırılmıştır.

Hizmet pasaportlarına dair başvuru ve kullanım şartları da aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Öncelikle Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) veya Uluslararası Karting Komisyonu (CIK-FIA) tarafından düzenlenen veya FIA / CIK-FIA tarafından onaylanarak uluslararası yarış takviminde yer alan şampiyona, kupa ya da serileri sezon boyunca eksiksiz olarak takip edeceğini ve tüm yarışlara katılım sağlayacağını noter onayıyla yazılı olarak taahhüt eden sporcularımızın başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Yani sadece tek bir veya birkaç yarışa, sportif teste, eğitime veya toplantıya katılım sağlanması  için yapılacak hizmet pasaportu başvuruları işleme alınmayacaktır. Ayrıca sporcularımızın FIA / CIK-FIA çatısı altındaki bir şampiyona, seri veya kupa takip edeceğini taahhüt etmesine rağmen bu taahhüdü yerine getirmediği tespit edilen sporcuların, daha sonradan yapacakları yeni başvurular değerlendirilmeyecektir.

 1. Hizmet pasaportu başvurularının en geç, takip edilecek yarışma takviminin ilk yarışına üç hafta kala yapılması gerekmektedir. Bu tarihten daha geç yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
 2. Sporcuların başvuru yapmadan önce, ilgili sezona ve katılım sağlayacakları branşa yönelik uluslararası lisansa sahip olması gerekmektedir.
 3. Noter onaylı Taahhütnamenin Federasyonumuza iletilmesi gerekmektedir. (Sezon boyunca takip edilecek şampiyona takvimi ve pasaportun her organizasyon öncesinde Federasyondan teslim alıp organizasyon bitiminde Federasyona teslim edileceğine dair teminat – EK-1)
 4. Başvuru sahibinin, Adli Sicil Kayıt Belgesini de Federasyonumuza sunması gerekmektedir ve adli sicil kaydının olmaması şartı aranmaktadır.

KULLANIM ŞARTLARI

 1. Pasaportlar teslim alındıktan sonra pasaport görüntüleri Federasyona e-mail olarak iletilmelidir.
 2. Hizmet pasaportları Federasyona taahhüt edilen yarışma takvimindeki organizasyonlar ve bu organizasyonların yapıldığı ülkeler haricinde hiçbir şekilde başka yarışmalara ve/veya şahsi seyahatlere katılmak için kullanılamaz.
 3. Başvuruda taahhüt edilen yarışma takvimindeki yarışmaların tarihleri arasında 2 (iki) haftadan daha fazla aralık olan her yarış sonrasında, Ülkemize dönüşten en geç iki gün sonra hizmet pasaportları muhafaza edilmesi için Federasyona teslim edilecektir. Bu durumda hizmet pasaportları bir sonraki yarış seyahatinden 3 (üç) iş günü öncesinden itibaren Federasyondan teslim alınabilir. Aksi takdirde; pasaportunu Federasyona iade etmeyen sporcu ve görevlilerin hizmet pasaportları kullanıma kapatılacaktır.
 4. Hizmet Pasaportu ile yurtdışına çıkış yapacak spor kafilelerinin bilgileri T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığımız dışında, T.C. Dışişleri Bakanlığımıza da bildirilmekte olduğundan yurtdışı çıkışına en geç bir hafta kala seyahate dair detayların EK-2‘de yer alan forma işlenerek Federasyona bildirilmesi gerekmektedir. Aksi durumda yurtdışına çıkış esnasında sorunlar yaşanabileceğinin altını çizmek isteriz.
 5. Hizmet pasaportu verilen kişilerin bir sene içerisindeki yurtdışındaki kalış süreleri toplamda 90 günü aşmamalıdır; bir sene içerisinde bu süreyi aşan sporcular için hizmet pasaportu yenilemesi yapılamayacaktır.
 6. Başvuru dilekçelerinde belirtilen organizasyonlara geçerli bir sebep olmaksızın katılmayan, öngörülen sürede pasaportu Federasyona iade etmeyen, bu duyuruda bahsedilen prosedürlere uymayan sporcular hakkında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Disiplin Talimatına göre işlem yapılabileceğini ve ilgili kişilerin süresiz olarak hizmet pasaportu uygulamasının dışında tutulacağını bildiririz.

Yapılacak başvurular ve pasaport kullanımları bu duyuru kapsamında değerlendirilecek olup, pasaport tanzim edilmesine dair nihai karar TOSFED Yönetimi ve Federasyon Başkanı tarafından verilecektir.

 

EK-1:Hizmet Pasaportu Başvuru Taahhütnamesi

EK-2:T.C. Dışişleri Bakanlığı Bilgi Formu