8.6.2017

 

DUYURU 2017/08 Yayınlanma Tarihi: 08.06.2017

 

Tüm Kulüplerimiz, Markalarımız, Takımlarımız ve Yarışmacılarımız Dikkatinde,

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile mini takımlar, federasyonlar ve spor kulüpleri arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu güçlendirmek ve sporcuların sorunlarını tespit ederek çözümünü sağlamak amacıyla Bakanlık Makamından alınan 02.05.2017 tarihli ve 151 sayılı Oluru ile Sporcu Danışma Merkezi kurulmuştur.

 

Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının 18.05.2017 tarihli ve E.31975 sayılı yazısı ile “145” kısa numarası verilmiştir.

 

Söz konusu Danışma Merkezinin iş ve işlemlerini verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli desteğin verilmesi hususunu bilgilerinize rica ederiz.


 

TOSFED

 

 Ek : Duyuru 2017/08